CONCEPTONTWIKKELING English version
Multimediale input zorgt voor pulserende vestingwallen. De fysieke
materialiteit van de vestingwallen blijft niet alleen beperkt tot de kleine
oude centra en de fysieke conditie daarvan; het gaat nu juist om de
hedendaagse vesting in de stedelijke omgeving in beeld te brengen;
de vesting(en) van deze tijd en/of het hedendaagse VESTINGGEVOEL ziet er anders uit dan de bestaande fysieke vesting.

Door middel van onderzoek/interviews/beeldassociaties wordt het
(Bossche) 'vestinggevoel' opgegraven; uitkomsten en bevindingen zijn de
ingrediënten voor de ontwikkeling van:

De MeNTALe VeSTING
flexibel        
interactie tussen architecten, kunstenaars, vormgevers en bewoners (producers en gebruikers) veroorzaakt stedelijke omgeving
 
Aanleiding tot De MeNTALe VeSTING is het stof dat de SBS6 uitzending over de Graafse wijk ('s-Hertogenbosch) deed opwaaien; de wijze waarop media zgn. 'probleemwijken' stigmatiseren zorgen voor hedendaagse 'vestingen'... (LH)
 
 
De invloed van angst op de
(ontwikkeling van) openbare ruimte
(ANIMATIE)
het
>> PEILING naar het mentale VESTINGGEVOEL <<
 
 >> de publieke ruimte wordt steeds meer afgebakend <<
 
                   >> VEILIGHEIDsGEVOEL = VESTINGGEVOEL <<        
 
>> angst = industrie <<      
 
                                                              >> ambivalente ruimte <<
 
Angst zorgt voor eigen afgescheiden milieus
als waren het
CAPSULES
 INSLUITING  < | >  UITSLUITING 
 
Werkveld peiling
Peilingen, op zoek naar Vestinggevoel - De MeNTALe VeSTING in de stad
D.m.v. interviews wordt actueel materiaal verkregen dit is de basis voor verder acties en events gerelateerd op specifieke plekken

LEGENDA (situatie in 's-Hertogenbosch)   
Buitenrings Buitenrings = de vestingstad buiten de fysieke vestingwal.
Binnenrings Binnenrings = de vestingstad binnen de fysieke vestingwal.
7 x 2 Interviews/bezoek prikken in de samenleving van de vestingstad om het 'vestinggevoel' te peilen
Verschil - link - overeenkomst = brug tussen actueel en traditionele vesting wal,
OPVALLENDE ACTUELE KENMERKEN
Peilingen; resp. buitenrings - binnenrings
 

"Heilig huisje" heeft de betekenis van  "kapelletje",

maar ook van "gevestigde opvatting".

EEN voorbeeld TABOE  in beeld gebracht
  (metafoor).

Poolse grafitti Amerikaanse grafitti Franse grafitti Zweedse grafitti
 < TAG >  Door middel van grafitty wordt de publieke ruimte 'getagt',
 hierdoor ontstaat een MENTALE VESTING, die alleen door die  specifieke MAKERS/GEBRUIKERS herkenbaar is.
De MeNTALe VeSTING verschijningsvormen: BeeldSuggesties t.b.v. animatie
1. Angst (fobiën / allergiën, stigmatisering, media, pers) ANGST is de totale onderliggende leidraad, voelbaar en zichtbaar.
2. De ambivalente ruimte - grafitti (politieke leuzen) Personal identity (van binnenuit opgelegd) <-> Group identity ( van buitenaf opgelegd).
3. De auto (veilig verplaatsen) De regels in het autoverkeer bakenen ruimtes af.
4. Bewakingscamera's (lichten ...) Acties van bewakingscamera's - beeld, licht aan/uit bij benaderen van 'beschermde' bron
5. Firewalls (in virtuele netwerken) Schematische voorstellingen
6. Taboe, heilige huisjes (moskee, religie) Gevestigde opvattingen.
7. Identificatie ! IDENTIFY !
8. Recreatie (veilig vakantiegevoel) 'Voorgekookte' atmosferen en inrichtingen garanderen veiligheid en het perfecte vakantiegevoel.
 
DOEL: het spiegelen met, aan de kaak stellen van, confronteren van de huidige ontwikkelingen mbt VEILIGHEID.
 
De invloed van angst op de
(ontwikkeling van) openbare ruimte (ANIMATIE)
 
ANGSTLOOP zoals deze op dit moment (in de openbare ruimte) heerst
Schema van de LOOP van ANGST die momenteel de dienst uitmaakt in inrichting van de openbare ruimte); hierop worden besluiten genomen; de huidige stedenbouwkundige ontwikkelingen (tekening N.Segers).
ANGSTLOOP zoals deze op dit moment (in de openbare ruimte) heerst
De angst wordt gecreëerd; wij creëeren onze eigen angst.
 
Impenetrable - Open ATMOSfearProtection - Open ATMOSfearSafety - Open ATMOSfear De ambivalente ruimte Angstindustrie; Lelystad, de veiligste stad van Nederland Firewall - protection in virtual space  
ANGST is een slechte raadgever
Policewall - Open ATMOSfearAutocastle - Open ATMOSfearInfluenceProtection - Open ATMOSfear
(tekening E.Smolders) Ambivalente ruimte (specifieke territoria): degenen die deze afgebakend hebben (h)erkennen de betreffende ruimte (tekening S.Robben)      
 
> Andere projecten van Leidi Haaijer <>   <> Andere projecten van Leidi Haaijer <>   <> Andere projecten van Leidi Haaijer <>   <> Andere projecten van Leidi Haaijer <>   <> Andere projecten van Leidi Haaijer <>   <> Andere projecten van Leidi Haaijer <>   <> Andere projecten van Leidi Haaijer <