-->
English
Het Orioncollege: Jij volgt geen onderwijs, onderwijs volgt jou!
WORKSHOPS
  RUIMTE  
  DESIGN  
  weblog extract  
1-2-3-4-5-6-7-8 Gewijzigd:
  MOESTUINBOOT (Artcadiaproject 'Imagine Your Future' DEEL 2) (± 24 uur verspreid) januari - april 2010  
Het idee Moestuinboot is verder ontwikkeld door een team van 6 deelnemers (leerjaar 2 en 3) en resulteerde uiteindelijk in veel onderzoek waarbij de vakken Wis-, Natuurkunde, Biologie en het tekenen in 3D betrokken werden; de vergaarde kennis werd vertaald in een presentatie bestaande uit life kennisdeling afgewisseld met filmpjes; er is ook een maquette gemaakt.
Presentatie TU Eindhoven samen met 11 andere projectteams   Weblog Orion College
 
1-2-3-4-5-6-7-8 ˆ
  Imagine Your Future (6 x 1,5 uur x 2) september - november 2009  
Project Imagine Your Future is een ontwikkeld onderwijs pakket door Arcadis en Holland Art Gallery (Artcadia); de materie bestrijkt verschillende vakgebieden.
Ontwikkelde werkstukken zijn onderdeel van een wedstrijd op zoek naar duurzame oplossingen aangaande water, gebouwen, ruimte en milieu en mobiliteit.

In een brainstormsessie zijn ideeën ontwikkeld en is er een eerste stap gedaan om in teamverband aan de gang te gaan. Ieder team stelde een projectleider aan en oplossingen werden besproken en omgezet in werkzaamheden zoals maquette maken en onderzoek doen. Er werd o.a. in Sketchup getekend, met papier maché, karton en piepschuim gewerkt.
Er ontstonden allerlei ideeën voor de toekomst en water bleek de rode draad te zijn; de deelnemers waren er zich van bewust dat dit een belangrijk issue is als het om Nederland gaat in tijden van klimaatverandering en andere discussies over duurzaamheid.

Door stemming van de hele school zijn 4 van de 6 ontwerpen (maquette/afbeeldingen + beschrijvingen) geselecteerd voor de nationale competitie; de Moestuinboot zit in de finale.
Tentoonstelling resultaten Imagine Your Future nov.2009: Drijvende Wijken, Het ZeeWaterVerdampingsProject, Nieuw-Nederland -- Moestuinboot, Bumber-Design
 
Tentoonstelling resultaten Imagine Your Future nov.2009
Weblog Orion College
Tentoonstelling at Océ 's-Hertogenbosch (Flickr)
Het ZeeWaterVerdampingsProject Duurzame Woonboten
Drijvende Wijken Afvalverminderende frisdrankkranen Nieuw Nederland -- Moestuinboten Bumber Design
 
1-2-3-4-5-6-7-8 ˆ
  ~AsSocIaTies~ herkenning & relatie (6 x 1,5 uur x 2) september - oktober 2009  
Getekende associatie: schelp Als eerste konden deelnemers een objectje uitkiezen uit een uitgestalde verzameling.
Daarna moesten ze beschrijven wat er precies gebeurde toen ze aan het kiezen waren en waarom ze dit objectje gekozen hadden.

In de volgende stap een week later moest er een mindmap gemaakt worden om te zien of er nog nieuwe associaties boven waren komen drijven.
Collage + tekening van een associatie
Mindmap Knoop
Verder is er gesproken over symbolen en het herkennen hiervan in relatie tot associaties. De deelnemers kregen de gelegenheid om hun associaties zo duidelijk mogelijk uit te drukken, eerst door schetsen, daarna verf of klei of collagetechniek.

De workshop eindigde met een presentatie waarin alle media getoond moesten worden waarin de deelnemers (hun persoonlijke) associaties uitgedrukt hadden.
Een geschilderde associatie
Weblog Orion College
1-2-3-4-5-6-7-8 ˆ
  Perspectief tekenen (6 x 1,5 uur x 2) februari - april 2009  
2-puntsperspectief gefotografeerd

In de workshop wordt het perspectief met 1, 2 en 3 verdwijnpunten uitgelegd aan de hand van voorbeelden op het smartboard. De deelnemers (scholieren) tekenen mee en onderzoeken tegelijkertijd. Als opdracht wordt gevraagd een stukje reële ruimte of object uit de nabije omgeving op papier over te brengen. Volume1001, stad als decor (cdrom) dient naast boeken met voorbeelden uit de architectuur als voorbeeld.
In de volgende stap wordt er een verband gelegd met ieders onderzoeksvraag; hierbij wordt een object of ruimte getekend en zo de diverse perspectieven in de praktijk gebracht.
Ter ondersteuning van de beleving wordt steeds een relatie met architectuur, games (veel gebruikt isometrisch perspectief) en beeldende kunst gelegd. Door middel van een fotografie opdracht kregen de deelnemers de mogelijkheid te oefenen in het kijken naar reeële situaties in de omgeving en het kiezen van een standpunt. Aan de hand van het gefotografeerde materiaal leggen ze vervolgens uit wat ze nu precies zagen. Weblog Orion College

Gefotografeerd kikvorsperspectief
Getekend perspectief van een ruimte  i.r.t. onderzoeksvraag
Getekend perspectief i.r.t. onderzoeksvraag
 
1-2-3-4-5-6-7-8 ˆ
  ~Elementair~ ontwerpen, reproduceren, bouwen (6 x 1,5 uur) december 2008- februari 2009  
Diverse elementen in productie, klaar om gebakken te worden. empty Een samenstelling van elementen, als symbool voor permacultuur
In deze workshop worden de deelnemers (scholieren) n.a.v. een powerpoint presentatie over het element in onze omgeving uitgenodigd eerst een eigen element te ontwkkelen op papier. Zodra de vorm duidelijk is maken de deelnemers brooddeeg aan (1 deel meel:1deel water:2 delen zout) om het element 3-dimensionaal te gaan maken. Is dit naar tevredenheid dan kan de reproductie in gang gezet worden; het vermenigvuldigen van zoveel elementen als dat er nodig zouden zijn om een bouwsel te maken. Het bouwsel heeft in dit geval te maken met de onderzoeksvraag van de deelnemer. De workshop resulteerde uiteindelijk in een diversiteit aan vormen.
Proefondervindelijk werd vastgesteld dat het lijmen van de elementen het best te doen was met een lijmpistool. Dit werkte sneller i.v.m. een snellere droogtijd dan houtlijm. Naar wens kon het bouwsel geschilderd worden met acrylverf.
Weblog Orion College Foto's op Flickr
Workshop ~Elementair~:  diverse elementen-diverse samenstellingen
 
1-2-3-4-5-6-7-8 ˆ
  De ruimte in Orion (1 x 4 uur) augustus 2008  
Ter voorbereiding van het 3e jaar van de school hebben de leergroepbegeleiders de workshop 'De ruimte in Orion' gevolgd. In navolging van het eerste schooljaar (2006) was het nu de beurt aan de volwassenen om kennis te maken met het concept 'RUIMTE' zoals dat op deze school geïnterpreteerd en toegepast wordt. Voor het nieuwe schooljaar was al het meubilair over de ruimte verspreid, waarmee de gelegenheid ontstond om bewust te worden van mogelijkheden van de geboden ruimte; de deelnemers werden uitgenodigd de omgeving (de wereld) te onderzoeken aan de hand van zintuigelijke (en culturele) verschijnselen en deze vervolgens in te richten naar hun eigen gevoel. (Onder culturele verschijnselen wordt verstaan dat wat we geleerd hebben en wat we dientengevolge als waar of als regel/gewoonte aannemen en vervolgens in ons gedrag aannemen en toepassen.)
De Ruimte in Orion: vlekkenplan zoals dat voor het 2e jaar ontwikkeld werd. De Ruimte in Orion: oude energien gaan eruit en iedere ruimte kan weer opnieuw ingericht worden De Ruimte in Orion: al het meubilair op een hoop, om weer opnieuw ingedeeld te kunnen worden.
Het indelen van flexibele ruimtes bleek niet eenvoudig te zijn, de verleiding om in reguliere patronen vanuit het meer traditionelere onderwijs te vervallen bleek groter dan van te voren verwacht bij de deelnemers; al snel ontstonden toch de bekende klaslokalen. De concepten: 'Dit is mijn plek', 'dit is jouw plek' bleven voor een deel bestaan.
De deelnemers werd ook gevraagd een object mee te nemen van hun favoriete ruimte en daarover te vertellen. Opvallend was dat er afbeeldingen van ruimtes meegenomen werden en geen werkelijke 3D vormen waarin we ons zouden kunnen inleven. Er werd ook een relatie gelegd tussen het betreffende object en de ruimte van Orion.
De Ruimte in Orion
Meer over 'ruimte'  
Open clip: Workshop De Ruimte in Orion ::: Camera: Mitchel Dufree/Editor: Wouter Bosman
1-2-3-4-5-6-7-8 ˆ
  Schilderen: 5 technieken (6 x 1,5 uur) maart - april 2008  
Workshop Schilderen: Werken in ontwikkeling
Introductie: in een Powerpoint-presentatie worden voorbeelden in de Beeldende Kunst getoond van 5 verschillende technieken/materialen getoond die o.a. in het schilderen gebruikt worden. De technieken waar met geëxperimenteerd zal gaan worden zijn: olieverf, acryl, plakkaat, aquarel en collage. Aan de hand van werkelijke materiaal voorbeelden kunnen de deelnemers een keuze maken.
Ter ondersteuning van de beleving worden ook 2 ateliers van kunstenaars bezocht. De kunstenaars vertellen over hun beroepspraktijk en de deelnemers krijgen de kans om vragen te stellen.
De deelnemers gaan met de gekozen materiaal/techniek een werk maken dat te maken heeft met de onderzoeksvraag; vanuit de verschillende vakgebieden komen ze meer te weten over hun (gekozen) passie. Het is leuk om te zien dat er voor verschillende technieken gekozen wordt. Ze komen er in ieder geval achter dat olieverf veel trager werkt dan acrylverf.
Bekijk hier het weblog van de school.
De uitkomsten van de workshop zijn divers en de ervaringen worden per individu in een verslag genoteerd.
Bekijk de resultaten op Flickr.
 
 
Het Orioncollege: Jij volgt geen onderwijs, onderwijs volgt jou!
Open de homepage voor actuele projecten van Leidi Haaijer Open het overzicht met eerdere projecten van Leidi Haaijer