Enlish
Het Orioncollege: Jij volgt geen onderwijs, onderwijs volgt jou!
WORKSHOPS
RUIMTE
DESIGN
weblog extract
MEER RUIMTE
  Gewijzigd:
 De ruimte in Orion een vormgevingsproces 2006 - 2009
 Uitgangspunt ruimteconcept
Ruimte is in vele opzichten van invloed op ons (doen en laten) en in het byzonder op het ontwikkelings-proces van een ieder die deel uit maakt van de processen die plaatsvinden binnen het Orion College.
Omdat wij als mensen onderdeel zijn van organische processen is het dan ook zaak om een bewuste wissel-werking tussen gebruikers en ruimte te bewerkstelligen zodat hierin rollen, functies en de effecten hiervan zo optimaal mogelijk tot hun recht komen. Het leven is in beweging en dus aan verandering onderhevig; ruimte dus ook.
Op het Orion College beschouwen we ruimte niet in de eerste plaats als een vanzelfsprekend feit. Betrokkenen en gebruikers van de school maken, bewust of onbewust, actief deel uit van ontwikkeling en dus ook van de ontwikkeling in ruimte.
In het gebruik veranderen settings naar gelang de ontwikkeling, samenwerking/-leving en de reacties hierop maken deel uit van dit dynamische evenwicht. Statische ruimtes die een te lange tijd in beslag nemen kunnen bijvoorbeeld een obstakel worden en ontwikkeling (evolutie) in de weg staan.
Opgedane ervaringen door deelnemers kunnen ook in een breder verband weer toegepast worden.
empty
RUIMTE: zowel fysiek als abstract of spiritueel
ˆ
 Ontwikkeling
  De eerste aanzetten tijdens de workshop in 2006 m.b.t. de bewustwording van (de) ruimte in een school zijn doorontwikkeld in voorstellen om flexibeler om te gaan met ruimte in relatie tot de zich voordoende leerprocessen.
Vanwege de groei was de organisatie van de school in de gelegenheid een gedeelte van een vleugel in het
Prisma van Cooth aan de Biesdonkweg 33 in Breda te gebruiken voor het schooljaar 2007/2008 en daarna.


De nieuwe ruimtes: de plattegrond met de A, B en C markering toont de voorgestelde aanpassingen.
Er is gestreefd naar transparantie en openheid.
  Plattegrond oude situatie >> nieuwe situatie
Indrukken van de verbouwing op FlickrAanpassing ruimtes voor schooljaar 2007/2008 Het drogen van de vloer Nieuw meubilair
In een vlekkenplan zijn suggesties aangegeven voor het ruimtegebruik in de komende jaren bij verdere groei van de school. De gekleurde vlekken geven de mogelijkheden aan waar de verschillende 'les- of onderwerpgroepen' kunnen gaan zitten. Kunst & Cultuur zal, als er bijvoorbeeld gebruik gemaakt moet worden van water, bij het waterpunt plaatsvinden (paarse vlek).   Vlekkenplan voor de indeling en ruimte gebruik - Color plan for order and use of the space
Flexibel gebruik van de ruimte 2007 -2008.
Ruimte voor beweging Ruimte voor overleg Ruimte voor werkgroepen
ˆ
 Toepassing: Blauwe ruimte of Relaxruimte
  De behoefte aan een plek waar leerlingen tijdens de pauzes kunnen verblijven als het weer het bijvoorbeeld niet toelaat resulteerde in een vraag een ruimte te ontwikkelen die in de buurt van het keukenblok ligt. Uitgaande van het flexibele ruimte-concept is er een 'gebied' gecreëerd dat de bestaande wand met de gang doorsnijdt en dat naar wens open of gesloten kan worden m.b.v. enigszins doorzichtige gordijnen.
Materiaal: 450 m geïmpregneerde Organza, dubbellagig aangebracht in een combinatie van ultramarijn blauw, lichtblauw en appelgroen.
Na goedkeuring van het schets-ontwerp is eerst de vloer gereed gemaakt, daarna zijn de materialen besteld. In de 3 maanden daarna zijn vervolgens de gordijnstroken vervaardigd. Schets van de ruimte in de werkruimtes
In het najaar van 2008 was deze ruimte gereed.
Schets van de ruimte in de gang Atleir: materiaal (Organza) voor de gordijnen Vloer van de Blauwe (Relax) ruimte
Het tapijt wordt in de juiste vorm gelegd en geplakt Vloer van de Blauwe ruimte De Blauwe (Relax) ruimte
Gordijnen kunnen de ruimte geheel of gedeeltelijk afsluiten Een beetje naar binnen kijken Binnenin de Relaxruimte
Doorsnijding van de gangmuur De Relax (Blauwe) ruimte aan de gangzijde Zicht op de ruimte vanaf de gang
 
ˆ
 Toepassing: 'Fluisterruimte' (de benaming van de ruimte ontwikkelt zich a.d.h.v. het gebruik)
Een kleine ruimte in de vleugel is nog ongebruikt en hiervoor ontstaat het idee om deze op een bepaalde manier in te richten en te kijken hoe deze ruimte verder in het gebruik opgenomen gaat worden.
Plattegrond van de beide specifieke ruimtes Nadat de schetsen zijn gemaakt wordt er Organza in bruin-rode tinten, passend bij de reeds eerder aangelegde vloerbedekking, uitgezocht en aangeschaft. In dit keuze proces is een leerling betrokken geweest.
Binnen in de fluisterruimte (impressie)
Het zeefdrukken van de afbeelding op het gordijn
Naar wens kan de ruimte laagsgewijs afgesloten worden door de transparante Organza gordijnen; is er behoefte aan helemaal geen geluid dan kan een speciaal hiervoor ontworpen gordijnenlaag dichtgetrokken worden.
Ontwerp van de 'geluidsdichte' laag De ingang van de ruimte Gezeefdrukte gordijnen als 'geluidsdichte laag'
Speciaal gefabriceerde zitelementen kunnen naar wens in de ruimte gepositioneerd worden.
Zitelementen gefabriceerd door www.kussengigant.nl Speciaal gefabriceerd voor het Orion College Zitelementen
De gebruikers van de school zijn zich ervan bewust dat het gebruik van deze ruimte zich verder zal ontwikkelen. Verdere informatie volgt,.
ˆ
Het Orioncollege: Jij volgt geen onderwijs, onderwijs volgt jou!
Open de homepage voor actuele projecten van Leidi Haaijer Open het overzicht met eerdere projecten van Leidi Haaijer