English
Het Orioncollege: Jij volgt geen onderwijs, onderwijs volgt jou!
Open het overzicht met eerdere projecten van Leidi Haaijer Open de homepage voor actuele projecten van Leidi Haaijer
WORKSHOPS
1-2-3-4-5-6-7-8
RUIMTE
DESIGN
weblog extract
  Gewijzigd:
 ~~ First thing in the morning ~~ 2006   (0-)1-2-3-4-5-6 sessies
 Maandag 25 09 2006 De laatste hand en evaluatie OPEN clip: 6e BIJEENKOMST, de laatste hand en evaluatie ~ Clipproductie: Wouter Bosman
De laatste hand aan de t-shirts...; een clip die een stukje van het proces laat zien en hoe we in sommige gevallen reageren. Wat hebben we in de afgelopen 6 weken nu allemaal gedaan en geleerd? Wat vonden we leuk? Wat vonden we minder leuk? Moeten er dingen anders gedaan worden? Jammer toch ook dat het de laatste keer was.
Woordenschat: (WAT WETEN WE NU EIGENLIJK?  oefening / om te vergelijken )
De producten  
empty
Zeven t-shirts van leerlingen van het Orioncollege
 
ˆ
 Maandag 18 09 2006 Vorm / tegenvorm - het materiaal in de praktijk OPEN clip: 5e BIJEENKOMST, vorm/tegenvorm - het materiaal in de praktijk ~ Clipproductie: Wouter Bosman
De laptop gaat aan de kant om aan de gang te gaan met verschillende soorten materiaal. Uit de vorige bijeenkomst is naar voren gekomen dat er op t-shirts gewerkt gaat worden, besloten is om dit eerst maar eens met acrylverf te proberen. De ruimte wordt zo ingericht dat er op de tafels getekend, gesneden en geverfd kan worden. De teken- en verftafels worden ingepakt met landbouwplastic.
Uitgangspunt is om een logo te ontwerpen. Allereerst is er op papier getekend om een idee te krijgen wat er nu precies op het t-shirt moet komen en hoe dit het beste aangepakt kan worden. De vormen van het Plooibaar Product waren aanwezig om de gedachten op gang te brengen. Er is gespeeld met de vormen, daarnaast dienden bestaande logo's tot voorbeeld. Tekenen, stempelen, snijden, en verven zijn de technieken die toegepast werden. Vorm, tegenvorm, spiegeling en symmetrie deden zich tijdens het werkproces voor.
(Zie weblog Orioncollege)
empty Het bewerken van t-shirts
 
ˆ
 Maandag 11 09 2006 Vorm / tegenvorm - kleur en interieur OPEN clip: 4e BIJEENKOMST, vorm/tegenvorm - kleur en interieur ~ Clipproductie: Wouter Bosman
Met het Jin Yang symbool als vormvoorbeeld in het achterhoofd gaan we op zoek naar de vorm en contravorm. De ene vorm staat niet zonder de ander.
Het proces van het ervaren van (de) ruimte heeft zich in de afgelopen week aan een ieder voltrokken; op individuele wijze is hierin onderzocht en vorm gegeven. Plattegronden en 3-dimensionale ruimtes zijn in tekeningen verwerkt, waarbij schets en onderzoek voorop stonden.
OPEN: meer informatie over het Plooibaar Product - Pliable Product - Formowalny Produkt (CD-Rrom) Jin Yang
empty
Het klaslokaal, Interpolis en de eigen slaapkamer waren de uitgangspunten. In de groep zijn de resultaten van een ieder besproken. Er is zowel gebruik gemaakt van het tradionele vel papier, van de computer, het programma Paint en de rolmaat. Naast dat er uit de verbeelding getekend is, is er een 3d-programma aangeboden waarvan de interface nader onderzocht kan worden, hoe met een dergelijke tool een 3d-vorm gemaakt kan worden.

Hieronder de eerste door de deelnemers geselecteerde ruimtes en hun verdere onderzoek:
1 2 3 4 5 6 7
 
ˆ
 Maandag 04 09 2006 Ruimte en volume OPEN clip: 3e BIJEENKOMST, ruimte en volume ~ Clipproductie: Wouter Bosman
Van de ruimte zijn we naar het volume overgestapt.
Ruimte kan ook volume zijn, oftewel de magische term 3D, 3-dimensionaal.
Tijdens de eerste entree in de ruimte was er een volume aanwezig in de ruimte, we konden om het volume heenlopen.
Op papier of op het computerscherm is de ruimte eerst als platte grond getekend, 2D, 2-dimensionaal.
In de volgende stap is de ruimte als een volume op papier geconstrueerd, hierbij is het perspectief in de ruimte veranderd naar het perspectief op de ruimte. (Zie ook de visuele resultaten onder de getallen hierboven)
 
ˆ
 Maandag 28 08 2006 Rondleiding Interpolis (Tilburg): 'het flexibele kantoor-concept' OPEN clip: 2e BIJEENKOMST, bezoek Interpolis Tilburg ~ Clipproductie: Wouter Bosman
RUIMTE: kastruimte voor de werknemers RUIMTE: gebaseerd op Tilburg textielstad
RUIMTE: roken en relaxen RUIMTE: kantooreiland
RUIMTE: werken in een lounge-omgeving RUIMTE: werkplek met Oosterse uitstraling
RUIMTE: informatiehoek RUIMTE: overlegplekken
RUIMTE: overlegplekken RUIMTE: doorloop
RUIMTE: feestplek RUIMTE: werkplek in het groen
RUIMTE: directierestaurant RUIMTE: overlegplek, detaillering door het TextielLab Tilburg
RUIMTE: doorloop RUIMTE: detail, tafel met textiel overtrokken
RUIMTE: bulb, kleinere ruimte in een grotere ruimte RUIMTE: stilte-overleg kamer, gedempt geluid
RUIMTE: overlegplek RUIMTE: werkplek
Enkele bevindingen:
Het beleid van de organisatie bepaalt hoe het bedrijf zich naar buiten toe presenteert en hoe er in het gebouw gewerkt moet worden.
Er zijn allerlei soorten ruimtes te vinden bij Interpolis, waar mensen hun werk kunnen doen. De werknemers zijn vrij om iedere dag weer hun werkplek te kiezen, soms heeft dit tot resultaat dat er op sommige plekken geen plaats meer is.
De mens is een kuddedier; in de structuur van het gebouw en alle verschillende plekken, gaan mensen toch altijd bij elkaar zitten, om te praten, dingen te laten zien, te bediscussiëren, te rekenen, te schrijven, te eten en te relaxen.
Het communicatienetwerk in het gebouw bestaat uit e-mail, Internet en mobiele telefoons (gesprek en sms).

Iets om verder over na te denken en nader uit te werken als t zou gaan om onze ruimte in de school:
- Denk na over hoe een voor jou lekkere werkruimte eruit zou moeten zien, probeer dit maar eens op papier te uit te werken; je kunt dit tekenen, beschrijven of een andere materiaal of gereedschap gebruiken waar je je het best mee uit kunt drukken.
- Als je naar deze ruimte kijkt hoe zou deze zich dan verhouden tot de ruimte die we nu hebben? Beslaat jouw ruimte het geheel, is jouw ruimte een onderdeel daarvan of past jouw ruimte hier helemaal niet in?
ˆ
 Maandag 21 08 2006 Het nieuwe schooljaar Orion College in Breda OPEN clip: 1e BIJEENKOMST
We voelen ons in, in de nieuwe ruimte en identificeren ons in relatie tot de ruimte (afbeeldingen van ruimtes zijn associaties tot de verbeelding), we stellen ons verschillende schaalmaten voor; zoals de ruimte op bacterieschaal tot het heelal.
De ruimte wordt meer en meer in beslag genomen, de sculptuur wordt onthuld en ontward. De meubelelementen krijgen op intuïtieve wijze een eerste plek in de ruimte. Samenwerken komt aan de orde en 'leuk' wordt gedefiniëerd als: iedereen moet het er mee eens zijn. Dingen waarover geen eenstemmigheid is worden even daar gelaten.
Tijdens dit proces hebben zich 3 sculpturen voorgedaan: een voorbereid beeldhouwwerk, een sculptuur van mensen en een geluidssculptuur. (Bekijk de afbeeldingen)
Gedurende de komende 6 weken zullen de functies van de ruimte zoals deze zich voordoen vastgelegd worden door middel van plattegronden.
   Klik om het nieuws van 18.00 uur op 21 augustus 2006 te beluisteren
 
ˆ
 Vrijdag 18 08 2006 Voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar OPEN clip: VOORBEREIDING
Het voorbereiden van de ruimte: een sculptuur bouwen met het nieuw bezorgde schoolmeubilair.
Interpretatie: ~de start van een leerlandschap~
Videoregistratie: W.Bosman
 
Voorbereiding van de ruimte. Voorbereiding van de ruimte.
De voorbereiding van de ruimte is klaar De leerlingen kunnen komen.
 
ˆ
 Juni 2006 Concept & schets van de start van het nieuwe schooljaar
Concept: het proces van een neutrale ruimte die in het gebruik steeds meer geïdentificeerd en in beslag genomen gaat worden.
Schets voor de eerste dag van het schooljaar
 
ˆ
Open de homepage voor actuele projecten van Leidi Haaijer Open het overzicht met eerdere projecten van Leidi Haaijer
Het Orioncollege: Jij volgt geen onderwijs, onderwijs volgt jou!